Informacje o witrynie

Autorem witryny jest mgr Krzysztof Rudy. Tematyka strony koncentruje się na historii Biłgoraja, miasta powiatowego w województwie lubelskim, istniejącego od lat 70. XVI wieku.

Witryna ta została utworzona w 2015 roku jako próbny projekt, uruchomiony na potrzeby przedmiotu Informatyka dla nauczycieli historii, realizowanego wtedy przez autora w ramach zajęć na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Całość była nadzorowana przez dra Piotra Trojańskiego z Wydziału Humanistycznego – Instytutu Historii i Archiwistyki.

Po uruchomieniu witryny zamieszczono w niej kilka artykułów, lecz w niedługim czasie je zamknięto i strona została wygaszona na kilka lat. Od 2019 roku autor próbuje – w miarę sił i wolnego czasu – na nowo uruchomić dawny serwis.

Prawa autorskie

Wszystkie teksty zamieszczone w portalu zostały napisane przez autora strony. Jeśli w jakimś wypadku autorem publikacji jest inna osoba, zostało to wyraźnie zaznaczone.

Dozwolony jest dowolny użytek materiałów pochodzących z portalu za uznaniem autorstwa, tzn. pod warunkiem zaznaczenia, skąd materiał pochodzi i kto jest jego twórcą.

Autor witryny dołożył wszelkich starań, aby wszelkie publikowane w niej materiały audiowizualne były zamieszczone zgodnie z zasadami poszanowania praw autorskich i własnościowych. Jeśli któryś z materiałów budzi wątpliwości co do jego legalnego wykorzystania, to autor prosi o zgłoszenie tego faktu za pośrednictwem skrzynki mailowej.

Kontrola merytoryczna

Autor witryny dołożył wszelkich starań, aby publikowane tu materiały charakteryzowały się odpowiednim poziomem merytorycznym. Niemniej zdaje on sobie sprawę, że pisanie każdego tekstu zawsze jest obarczone ryzykiem popełnienia błędów merytorycznych i językowych. Jeśli któryś z materiałów budzi wątpliwości co do poprawności zawartych w nim informacji, to autor prosi o zgłoszenie tego faktu za pośrednictwem skrzynki mailowej.

Wszelkie opinie zawarte w tym portalu prezentują prywatne poglądy autora i nie mogą być utożsamiane z jakimikolwiek instytucjami i organizacjami.

Kontrola techniczna

Autor prosi o zgłoszenie wszelkich nieprawidłowości, związanych z działaniem niniejszej witryny.

Kontakt

Adres e-mailowy dzieje.b(at)outlook.com.