Sitarstwo biłgorajskie

W sekcji Teksty różne zamieszczam artykuł popularnonaukowy, który 27 października 2020 roku ukazał się na łamach portalu Histmag. Redakcja wspomnianego portalu dokonała w nim kilku korekt, aby był łatwiej przyswajalny dla przeciętnego czytelnika.

Aby zobaczyć ten artykuł na łamach Histmaga, kliknij tutaj.

Na obrazku: sitarz biłgorajski w podróży handlowej. Źródło: Bazewicz Józef, Powiat biłgorajski Guberni Lubelskiej, [w:] Atlas geograficzny Illustrowany Królestwa Polskiego na podstawie najnowszych źródeł opracowany, Warszawa 1907 (ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, sygn. K6148).

„Miasto w czasie wielkich przemian”

Ratusz 1970

W sekcji Artykuły zamieściłem zapis rozmowy, którą w lecie ubiegłego roku przeprowadziłem z jednym ze starszych mieszkańców miasta. Ów człowiek w bardzo sympatyczny sposób omówił, jak wyglądał i jak funkcjonował Biłgoraj w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych minionego stulecia. Mam nadzieję, że w moim opracowaniu udało mi się oddać chociaż część obrazowości i rzeczowości tego opisu.

Opracowanie to zostało opublikowane drukiem w XI roczniku Biłgorajskiego Towarzystwa Regionalnego pt. Nad Tanwią i Ładą. Przyczynki do historii i kultury Ziemi Biłgorajskiej, za co z tego miejsca dziękuję Prezesowi BTR, panu Piotrowi Florowi.

Na powyższej fotografii Plac Wolności i Ratusz wybudowany w 1966 roku. Zdjęcie wykonano – jak sądzę – w połowie następnej dekady. Pochodzi ze zbiorów Mariusza Brzezińskiego, umieszczonych w serwisie  fotopolska.eu.

Kilka słów o przeszłości osiedla Bojary

Rys. 2

W sekcji Miejsca umieściłem tekst, który stanowi bardzo ogólny zarys dziejów biłgorajskiego osiedla Bojary. Oczywiście, praca ta nie jest materiałem wyczerpującym temat; stanowi raczej opracowanie, które zaznacza, jak można byłoby ukierunkować ewentualne dalsze badania.

Praca została opublikowana drukiem w XI roczniku Biłgorajskiego Towarzystwa Regionalnego pt. Nad Tanwią i Ładą. Przyczynki do historii i kultury Ziemi Biłgorajskiej, za co z tego miejsca dziękuję Prezesowi BTR, panu Piotrowi Florowi.

Coś się tu pojawiło. Bitwa pod Osuchami

83-61723

Stało się. Zajrzałem tu po raz pierwszy od 2015 roku. Uznałem, że dawno obumarła witryna, która niegdyś miała służyć na potrzeby jednego z przedmiotów na studiach, może się teraz do czegoś przydać.

W sekcji Artykuły umieściłem swój dawny esej, który parę lat temu publikowany był na łamach popularnonaukowego portalu Historykon. Nie chcę, żeby po jakiejś ewentualnej reorganizacji tamtej witryny całkiem przepadł z „internetów”. Tekst dotyczy bitwy pod Osuchami, tak więc czas jego umieszczenia na tej stronie zdaje się być całkiem trafionym.

Przeczytać można go tutaj.

A czy w przyszłości coś się jeszcze na tej witrynie będzie działo? Nie wiem.

Witaj!

27797725_1749151571815458_8731008854443125396_o

Autorem witryny jest Krzysztof Rudy, student Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Została stworzona w 2015 r. jako próbny projekt na potrzeby przedmiotu Informatyka dla nauczycieli historii. Jej tematyka koncentruje się wokół dziejów Biłgoraja, miasta powiatowego w województwie lubelskim, założonego w latach 70. XVI wieku. Niewykluczone, że w przyszłości witryna będzie rozwijana; w chwili obecnej prace nad nią są zawieszone, a wpisy zostały zamknięte.